MERKEZİMİZ

  • Nişantaşı Üniversitesi Senatosu’nun 18.09.2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile kuruluşu onaylanan Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, faaliyet alanları, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar 8 Şubat 2021 tarih ve 31389 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikle belirlenmiştir.

    Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FEPAM), Üniversitemizin misyon ve vizyonuyla uyumlu, görünürlük, farkındalık ve çok boyutlu fayda ilkelerine dayalı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

    Akademide paydaş odaklı bir anlayışla, teorik ve uygulama boyutlarını biraraya getirmeyi, bilimsel verileri yararlı ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi, bu bilgilerden hareketle de strateji ve politika önerileri geliştirmeyi amaçlayan FEPAM, bu amacı hayata geçirebilmek için iki önemli araç kullanır. Bunlardan ilki geniş bir yelpazeye sahip “yayın” ayağı; diğeri ise eğitim-sertifika programları, webinar ve işbirliği temelli projelerden oluşan “etkinlikler” ayağıdır.

    EKObülten, POLARbülten, Strateji ve Politika Öneri Raporları, Araştırma Notları, Görünüm ve Tahmin Analizleri, Bölgesel ve Küresel Analiz Notları, Makro Ekonomik ve Politik Değerlendirmeler” düzenli olarak akademisyenlerle, öğrencilerimizle ve kamuoyuyla paylaştığımız başlıca yayınlarımızdır.

Back to top of page