MÜDÜRLÜK

Merkez Müdürü

  •   Doç. Dr. Yahya Can Dura, CGAP – CV

Müdür Yardımcısı

Koordinatör Araştırma Görevlisi (İktisadi Araştırmalar)

Koordinatör Araştırma Görevlisi (Yönetim ve Politika Araştırmaları)

Uzman Araştırmacı (İktisadi Araştırmalar)

Uzman Araştırmacı (Yönetim ve Politika Araştırmaları)

Back to top of page