YÖNETİM KURULU

  • Dr. Kürşat YALÇINER

İİSBF Dekanı (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • Doç. Dr. Yahya Can DURA – CV

FEPAM Müdürü (Yönetim Kurulu Başkanı)

  • Öğretim Üyesi Orhan ÖZAYDIN

İİSBF Dekan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyesi)

Back to top of page